23 września roku 1889 w Kioto założona została firma Nintendo – zajmująca się produkcją kart do gry hanafuda. Ta sama firma w roku 1974 zdobyła prawa do dystrybucji w Japonii konsoli Magnavox Odyssey, a w roku 1977 rozpoczęła produkcję swoich pierwszych prostych konsol Color TV-Game… i tak się zaczęło.