IBM-PC jako jeden z ważniejszych produktów lat 80-tychdoczekał się też swojego znaczka pocztowego. Wydany w USA w roku 2000, seria CELEBRATE THE CENTURY – 1980.