Już w roku 1982 Poczta Brytyjska ukazywała na swoich znaczkach rozwój oraz możliwe kierunki zastosowania nowoczesnych technologi – wydaje nam że były jak najbardziej trafione.