Nintendo Super Scope – Bazooka dla SNESa

Nintendo Super Scope – Bazooka dla SNESa

Super Scope zwane także Nintendo Scope pojawił się na rynku w roku 1992. Miał być odpowiedniki znanego już od dawna Zappera dla nowej konsoli Super Nintendo Entertainment System. Tym razem jednak zamiast znanego wszystkim pistoletu przygotowano nam nowocześnie, wręcz...